Toán học là một trụ cột chủ yếu của phát triển kinh tế Hàn Quốc - KunMo Chung (Lê Tuấn Hoa dịch)
Lược dịch và giới thiệu: Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học). Lời người dịch và giới thiệu. Vắt qua ba thế kỉ (từ năm 1897), cứ bốn năm một lần Đại hội Toán học Quốc tế lại diễn ra. Có thể nói, mỗi một đại hội đã có một tác động không nhỏ thúc đẩy phát triển...
http://vms.org.vn/index.php/en/component/k2/item/949-toan-hoc-va-phat-trien-kinh-te-han-quoc.html
Về vấn đề trình bày báo cáo khoa học tổng quan
Về vấn đề trình bày báo cáo khoa học tổng quan Lê Tuấn Hoa ( Viện Toán học) Đây là năm thứ 10 tôi được tham gia Hội đồng Giáo sư Ngành Toán học. Qua 9 đợt xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư ngành, cũng như một số đợt tại...
http://vms.org.vn/index.php/en/news/item/1333-hdcdgs_bc_khtq.html
Cảm nhận về Đại hội Toán học Quốc tế tại Seoul - Ngô Việt Trung
Tác giả: Ngô Việt Trung (Viện Toán học) Năm 2009 GS Lovasz và GS Groetschel, Chủ tịch và Tổng thư ký Liên đoàn toán học thế giới đến thăm Việt Nam. Nhưng ít ai biết rằng ngay trước đấy họ đến thăm Hàn Quốc nhằm xem xét khả năng tổ chức Đại hội toán học...
http://vms.org.vn/index.php/en/component/k2/item/948-dai-hoi-toan-hoc-quoc-te-2014.html
Giải Nobel kinh tế 2012. Ghép đôi ổn định và thiết kế thị trường - Nguyễn Tiến Thành
Tác giả: Nguyễn Tiến Thành (Trường Quản trị kinh doanh Kellogg, ĐH Northwestern, Mỹ) Kinh tế học nghiên cứu sự phân chia nguồn tài nguyên, của cải, nguồn nhân lực, nguồn vốn v.v trong bài viết này sẽ gọi chung là nguồn lực, ``resources'' trong tiếng...
http://vms.org.vn/index.php/en/component/k2/item/942-nobel-kinh-te-2012-ghep-doi-on-dinh.html
40 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế, niềm tự hào và những bài học - Trần Văn Nhung
Tác giả: Trần Văn Nhung 1 (Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước) 1. MỞ ĐẦU Năm nay khi chúng ta kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán Quốc tế (IMO) thì cũng là năm kỳ thi này tròn 55 tuổi (1959-2014).
http://vms.org.vn/index.php/en/component/k2/item/947-40-nam-imo.html
Thông báo của HĐ ngành Toán, Quỹ Nafosted
MỘT SỐ LƯU Ý CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH TOÁN ĐỐI VỚI CÁC ỨNG VIÊN CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN DO QUỸ NAFOSTED TÀI TRỢ
http://vms.org.vn/index.php/en/news/item/1147-thông-báo-của-hđ-ngành-toán,-quỹ-nafosted.html
THƯ NGỎ CỦA HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017 THƯ NGỎstyle="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> Kính gửi: - Các hội viên Hội...
http://vms.org.vn/index.php/en/component/k2/item/1171-thu-ngo-hth-vn.html

Results 1 - 7 of 7

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

School

Has no content to show!