Trường hè ICTP-CIMPA về Lattices and Applications in Cryptography and Coding Theory

Written by  Read 13656 times

Nội dung của trường hè là giới thiệu về lý thuyết dàn và ứng dụng trong lý thuyết số, lý thuyết mật mã và mã hóa thông tin. Bài giảng sẽ do các nhà toán học nổi tiếng đến từ Pháp, Hà Lan, Ý trình bày. Có tài trợ chi phí đi lại và ăn ở cho học viên đến từ các tỉnh và thành phố khác Hồ Chí Minh.

 

Thời gian và địa điểm

Đại Học Sài Gòn Tp. Hồ Chí Minh từ 1-12/08/2016

 

Cơ quan tổ chức

Đại Học Sài Gòn và Đại Học KHTN Tp. Hồ Chí Minh

 

Hạn đăng kí

20 tháng 05 năm 2016

 

Thông tin chi tiết xem tại: http://ricerca.mat.uniroma3.it/users/valerio/hochiminh16.html

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on WEDNESDAY, 13 APRIL 2016 09:53

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

School

Has no content to show!