Tổ hợp và quy nạp

Written by MONDAY, 23 MAY 2016 14:37

Tên sách: Tổ hợp và quy nạp

Tác giả: N.IA. Vilenkin

Người dịch: Hà Huy Khoái

NXB Thông tin và Truyền thông

Tên sách: Romeo đi tìm công chúa - 100 câu đố vui hóc búa

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Lê Bích Phượng

NXB Thông tin và Truyền thông

Các bài giảng về toán cho Mirella, quyển 2

Written by TUESDAY, 24 MAY 2016 16:50

Tên sách: Các bài giả về Toán cho Mirella, quyển 2

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

NXB Thông tin và Truyền thông

Hình học phẳng

Written by FRIDAY, 27 MAY 2016 16:12

Tên sách: Hình học phẳng

Tác giả: Kiselev

Người dịch: Nguyễn Vân Hằng

NXB Thông tin và Truyền thông

Người mặt nạ đen từ nước Al-Jabr

Written by FRIDAY, 27 MAY 2016 16:20

Tên sách: Người mặt nạ đen từ Al-Jabr

Tác giả: Vladimir Levshin - Emilia Aleksandrove

Người dịch: Nguyễn Tiến Dũng

NXB Thông tin và Truyền thông

Tên sách: Một ngày phiêu lưu trong thế giới Toán học kỳ diệu

Tác giả: Jin Akiyama và Mari-Jo Ruiz

Người dịch: Vương Hoa dịch cùng với sự giúp đỡ của GS. TS Nguyễn Tiến Dũng

NXB Thế giới

Tên sách: Những nàng tiên biển (Truyện cổ tích Pháp)

Tác giả: Karr

NXB Văn học

Ông gió bà mưa (Truyện cổ tích Pháp)

Written by FRIDAY, 27 MAY 2016 16:41

Tên sách: Ông gió bà mưa

Tác giả: Paul de Musset

Người dịch: Khánh Hà

NXB Thông tin và Truyền thông

Tìm số thất lạc

Written by FRIDAY, 27 MAY 2016 16:45

Tên sách: Tìm số thất lạc

Tác giả: Vladimir Levshin và Emilia Aleksandrova

Người dịch: GS.TS Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Ngự Tuấn

NXB Văn học

Tên sách: Những cuộc phiêu lưu của cáo Renard - Tập 1 & 2

Tác giả: Jeanna Leroy-Allais-Benjamin Rabier

Người dịch: Nguyễn Thùy Liên và Vạn Bông

NXB Văn học