Print this page

KỶ YẾU KỲ THI OLYPIC TOÁN SINH VIÊN LẦN THỨ 24, QUY NHƠN 11-17/4/2016

Written by  Read 12739 times

Nội dung quyển kỷ yếu Olympic Toán học 2016 gồm ba phần: 

- Những thông tin về Kỳ thi năm 2016 và Thông báo số 1 của kỳ thi năm 2017.

- Đề thi.

- Hướng dẫn giải.

File đầy đủ của quyển kỷ yếu có thể tải xuống từ File đính kèm.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on TUESDAY, 22 NOVEMBER 2016 09:34
vms

Latest from