Print this page

Lý thuyết không gian Orlicz, Hà Huy Bảng

Written by  Read 133430 times

Tên sách: Lý thuyết không gian Orlicz.

Tác giả: Hà Huy Bảng.

Năm XB: 2003.

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giá bìa: 40.000đ.

Số trang: 385 trang.

Khổ sách: 16x24cm.

Loại bìa: Bìa cứng.

Liên hệ mua sách tại Viện Toán học


Mục lục
Chương 0. Một số kiến thức chuẩn bị
Chương 1. Không gian Banach tổng quát các hàm số
Chương 2. Định nghĩa và các tính chất cơ bản của không gian Orlicz
Chương 3. Phiếm hàm tuyến tính và các tôpô yếu
Chương 4. So sánh các không gian Orlicz
Chương 5. Hình học và tính trơn của không gian Orlicz
Chương 6. Một số áp dụng

Rate this item
(0 votes)
Last modified on THURSDAY, 12 MAY 2016 14:15
vms

Latest from