• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050

Danh sách nhà Toán học theo vần B

Written by  Read 841 times

Danh sách theo vần A, B C  D  G  H   K L M N P Q  S T U V X Y

 

 

Bắc, Đào Phương Ban, Tô Văn Bằng, Phạm Hiền Bảng, Hà Huy
Bảo, Hồ Tú Bảo, Lê Hùng Việt Bích, Lê Thị Như Biên, Mai Hoàng
Bính, Lê Thanh Bình, Trần Thanh Bình, Nguyễn Duy Bường, Nguyễn

Đào Phương Bắc

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN, 2004
Tiến sỹ: ĐH Quốc gia HN, 2010
Lĩnh vực nghiên cứu: Algebraic geometry
MR Author ID: 767715
Năm công bố đầu tiên: 2005
Đến 2010: 4
2010 - 2015: 5
2015 - 11/2019: 1
Trang chủ: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/bacdp
Về đầu trang

Tô Văn Ban

Cơ quan: ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM
Lĩnh vực nghiên cứu: Statistics
MR Author ID: 320297
Năm công bố đầu tiên: 1992
Đến 2010: 5
2010 - 2015: 0
2015 - 11/2019: 0
Trang chủ: https://fms.tdtu.edu.vn/gioi-thieu/nhan-su
Về đầu trang

Phạm Hiền Bằng

Cơ quan: ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
Lĩnh vực nghiên cứu: Functional analysis; Several complex variables and analytic spaces
MR Author ID: 631808
Năm công bố đầu tiên: 1998
Đến 2010: 7
2010 - 2015: 1
2015 - 11/2019: 2
Về đầu trang

Hà Huy Bảng

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: Rostov State University (nay là Southern Federal University, Nga), 1982
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 1988
TSKH: Steklov Institute of Mathematics (Nga), 1995
PGS: VN, 1996
GS: VN, 2003
Lĩnh vực nghiên cứu: Functional analysis; Real functions; Fourier analysis
MR Author ID: 233979
Năm công bố đầu tiên: 1982
Đến 2010: 62
2010 - 2015: 8
2015 - 11/2019: 8
Trang chủ: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=8
Về đầu trang

Hồ Tú Bảo

Cơ quan: Japan Advanced Institute of Science and Technology (Nhật)
Cử nhân: ĐH Bách khoa HN, 1978
Thạc sỹ: Pierre and Marie Curie University (Pháp), 1984
Tiến sỹ: Pierre and Marie Curie University (Pháp), 1987
TSKH: Paris Dauphine University (Pháp), 1998
PGS: VN, 1991
GS: JAIST (Nhật), 1998
Lĩnh vực nghiên cứu: Computer science; Statistics
MR Author ID: 704310
Năm công bố đầu tiên: 2002
Đến 2010: 6
2010 - 2015: 1
2015 - 11/2019: 2
Trang chủ: https://www.jaist.ac.jp/~bao/
Về đầu trang

Lê Hùng Việt Bảo

Cơ quan: Northwestern University (Mỹ)
Lĩnh vực nghiên cứu: Number theory
MR Author ID: 1113603
Năm công bố đầu tiên: 2014
2010 - 2015: 2
2015 - 11/2019: 4
Về đầu trang

Lê Thị Như Bích

Cơ quan: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế
Cử nhân: Trường ĐH Tổng hợp Saint Petersburg
Thạc sỹ: Trường ĐH Tổng hợp Saint Petersburg, 2007
Tiến sỹ: Trường ĐH Tổng hợp Saint Petersburg, 2010
Lĩnh vực nghiên cứu: Approximations and expansions; Fourier analysis
MR Author ID: 954679
Năm công bố đầu tiên: 2010
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 2
2015 - 11/2019: 0
Trang chủ: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/1172
Về đầu trang

Mai Hoàng Biên

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2004
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2008
Tiến sỹ: ĐH Leiden, Hà Lan và ĐH Padova, Ý
PGS: VN, 2019
Lĩnh vực nghiên cứu: Associative rings and algebras; Group theory and generalizations
MR Author ID: 984312
Năm công bố đầu tiên: 2012
2010 - 2015: 9
2015 - 11/2019: 10
Trang chủ: http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=162
Về đầu trang

Lê Thanh Bính

Cơ quan: ĐH Quy Nhơn
Cử nhân: ĐH Quy Nhơn, 2009
Thạc sỹ: ĐH Orléans, Pháp, 2010
Tiến sỹ: ĐH Orléans, Pháp, 2016
Lĩnh vực nghiên cứu: Functions of a complex variable; Probability theory and stochastic processes
MR Author ID: 1263078
Năm công bố đầu tiên: 2018
2015 - 11/2019: 2
Trang chủ: http://math.qnu.edu.vn/vi/to-chuc-can-bo-khoa/co-cau-to-chuc-khoa
Về đầu trang

Trần Thanh Bình

Cơ quan: ĐH Sài Gòn
Lĩnh vực nghiên cứu: Numerical analysis; Operator theory; Partial differential equations
MR Author ID: 1042424
Năm công bố đầu tiên: 2013
2010 - 2015: 7
2015 - 11/2019: 5
Về đầu trang

Nguyễn Duy Bình

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Differential geometry
MR Author ID: 633661
Năm công bố đầu tiên: 1997
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 1
2015 - 11/2019: 0
Trang chủ: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49633
Về đầu trang

Nguyễn Bường

Cơ quan: Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Lĩnh vực nghiên cứu: Operator theory; Numerical analysis
MR Author ID: 219075
Năm công bố đầu tiên: 1985
Đến 2010: 55
2010 - 2015: 25
2015 - 11/2019: 8
Về đầu trang

Rate this item
(0 votes)
Last modified on THURSDAY, 12 DECEMBER 2019 12:05