• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050

Danh sách nhà Toán học theo vần A

Written by  Read 722 times

 

Danh sách theo vần A, B C  D  G  H   K L M N P Q  S T U V X Y

 

Á, Đặng Quang An, Dương Thị Việt An, Phan Thành An, Tạ Thị Hoài
An, Vũ Hoài An, Trần Nguyên An, Nguyễn Thái An, Lê Thị Hoài
Ân, Trần Văn Anh, Trần Việt Anh, Phạm Kỳ Anh, Cung Thế
Anh, Lâm Quốc Anh, Phạm Ngọc Anh, Ngô Quốc Anh, Trần Tuấn
Anh, Nguyễn Lê Hoàng Anh, Đào Nguyên Anh, Nguyễn Việt Ánh, Phạm Ngọc

 

Đặng Quang Á

Cơ quan: Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN
Lĩnh vực nghiên cứu: Numerical analysis
MR Author ID: 345566
Năm công bố đầu tiên: 1988
Đến 2010: 19
2010 - 2015: 9
2015 - 11/2019: 14
  Về đầu trang

Dương Thị Việt An

Cơ quan: ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
Cử nhân: ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên, 2011
Thạc sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 2013
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization
MR Author ID: 1092309
Năm công bố đầu tiên: 2015
2010 - 2015: 1
2015 - 11/2019: 4
Trang chủ: http://toantin.tnus.edu.vn/?app=tintuc&view=chitiet&id=1666
  Về đầu trang

Phan Thành An

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: ĐH Vinh, 1990
Tiến sỹ: ĐH Vinh, 1999
PGS: VN, 2009
Lĩnh vực nghiên cứu: Convex and discrete geometry; Operations research, mathematical programming; Numerical analysis
MR Author ID: 616239
Năm công bố đầu tiên: 1996
Đến 2010: 17
2010 - 2015: 7
2015 - 11/2019: 6
Trang chủ: https://sites.google.com/a/math.ac.vn/phan-thanh-an-s-homepage/
  Về đầu trang

Tạ Thị Hoài An

Cơ quan: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam
Cử nhân: ĐH Vinh, 1993
Tiến sỹ: 2001
TSKH: Blaise Pascal University (Pháp), 2014
PGS: VN, 2009
Lĩnh vực nghiên cứu: Functions of a complex variable; Algebraic geometry; Number theory
MR Author ID: 676867
Năm công bố đầu tiên: 2001
Đến 2010: 17
2010 - 2015: 8
2015 - 11/2019: 5
Trang chủ: http://math.ac.vn/vi/component/staff/?task=getProfile&staffID=4
  Về đầu trang

Vũ Hoài An

Cơ quan: Cao đẳng Sư phạm Hải Dương
Lĩnh vực nghiên cứu: Functions of a complex variable
MR Author ID: 703605
Năm công bố đầu tiên: 2002
Đến 2010: 8
2010 - 2015: 8
2015 - 11/2019: 8
  Về đầu trang

Trần Nguyên An

Cơ quan: ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
Lĩnh vực nghiên cứu: Commutative rings and algebras
MR Author ID: 857207
Năm công bố đầu tiên: 2009
Đến 2010: 2
2010 - 2015: 1
2015 - 11/2019: 6
  Về đầu trang

Nguyễn Thái An

Cơ quan: ĐH Phú Xuân, Huế
Cử nhân: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế, 2006
Thạc sỹ: ĐH Sư Phạm, ĐH Huế, 2010
Tiến sỹ: Viện Toán học - Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, 2016
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization; Operations research, mathematical programming
MR Author ID: 987768
Năm công bố đầu tiên: 2012
2010 - 2015: 4
2015 - 11/2019: 4
  Về đầu trang

Lê Thị Hoài An

Cơ quan: University of Lorraine (Pháp)
Cử nhân: ĐH Sư phạm HN, 1980
Tiến sỹ: University of Rouen (Pháp), 1994
TSKH: University of Rouen (Pháp), 1997
GS: University of Lorraine (Pháp)
Lĩnh vực nghiên cứu: Operations research, mathematical programming
MR Author ID: 348317
Năm công bố đầu tiên: 1994
Đến 2010: 51
2010 - 2015: 44
2015 - 11/2019: 17
Trang chủ: http://www.lita.univ-lorraine.fr/~lethi/
  Về đầu trang

Trần Văn Ân

Cơ quan: ĐH Vinh
Lĩnh vực nghiên cứu: Functional analysis; General topology; Operator theory
MR Author ID: 366004
Năm công bố đầu tiên: 1993
Đến 2010: 16
2010 - 2015: 11
2015 - 11/2019: 9
Trang chủ: http://khoaspth.vinhuni.edu.vn/ban-chu-nhiem-khoa/seo/giang-vien-khoa-su-pham-toan-hoc-dai-hoc-vinh-49644
  Về đầu trang

Trần Việt Anh

Cơ quan: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control and optimization; Operator theory
MR Author ID: 1078013
Năm công bố đầu tiên: 2014
2010 - 2015: 1
2015 - 11/2019: 9
  Về đầu trang

Phạm Kỳ Anh

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Cử nhân: Kharkiv State University (nay là Karazin University, Ukraine), 1972
Tiến sỹ: Voronezh State University (Nga), 1980
TSKH: Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine), 1988
Lĩnh vực nghiên cứu: Number theory; Operator theory
MR Author ID: 240706
Năm công bố đầu tiên: 1974
Đến 2010: 34
2010 - 2015: 9
2015 - 11/2019: 13
Trang chủ: http://www.mim.hus.vnu.edu.vn/vi/canbo/anhpk
  Về đầu trang

Cung Thế Anh

Cơ quan: ĐH Sư phạm HN
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
MR Author ID: 733725
Năm công bố đầu tiên: 2004
Đến 2010: 26
2010 - 2015: 39
2015 - 11/2019: 24
  Về đầu trang

Lâm Quốc Anh

Cơ quan: ĐH Cần Thơ
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization; Operations research
MR Author ID: 735906
Năm công bố đầu tiên: 2004
Đến 2010: 14
2010 - 2015: 11
2015 - 11/2019: 22
Trang chủ: https://se.ctu.edu.vn/gt/dn.html
  Về đầu trang

Phạm Ngọc Anh

Cơ quan: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Lĩnh vực nghiên cứu: Operations research, mathematical programming; Operator theory
MR Author ID: 748000
Năm công bố đầu tiên: 2004
Đến 2010: 14
2010 - 2015: 28
2015 - 11/2019: 11
  Về đầu trang

Ngô Quốc Anh

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN
Thạc sỹ: ĐH Quốc gia HN, 2007
Tiến sỹ: National University of Singapore (Singapore), 2013
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations; Real functions
MR Author ID: 772719
Năm công bố đầu tiên: 2005
Đến 2010: 25
2010 - 2015: 7
2015 - 11/2019: 9
Trang chủ: https://anhngq.wordpress.com
  Về đầu trang

Trần Tuấn Anh

Cơ quan: University of Texas at Dallas
Cử nhân: ĐH Quốc gia TPHCM, 2004
Tiến sỹ: Georgia Institute of Technology (Mỹ), 2012
Lĩnh vực nghiên cứu: Manifolds and cell complexes
MR Author ID: 922985
Năm công bố đầu tiên: 2010
Đến 2010: 1
2010 - 2015: 16
2015 - 11/2019: 18
Trang chủ: https://personal.utdallas.edu/~anh.tran3/index.html
  Về đầu trang

Nguyễn Lê Hoàng Anh

Cơ quan: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2007
Thạc sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2009
Tiến sỹ: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, 2014
Lĩnh vực nghiên cứu: Calculus of variations and optimal control; optimization; Operations research, mathematical programming
MR Author ID: 931311
Năm công bố đầu tiên: 2011
2010 - 2015: 7
2015 - 11/2019: 15
Trang chủ: https://sites.google.com/site/lehoanganhnguyenkhtn/
  Về đầu trang

Đào Nguyên Anh

Cơ quan: ĐH Tôn Đức Thắng
Cử nhân: ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM, 2006
Thạc sỹ: University of Orléans (Pháp), 2009
Tiến sỹ: University of Tours (Pháp), 2014
Lĩnh vực nghiên cứu: Partial differential equations
MR Author ID: 992575
Năm công bố đầu tiên: 2012
2010 - 2015: 3
2015 - 11/2019: 11
Trang chủ: https://fms.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019-09/ts-dao-nguyen-anh
  Về đầu trang

Nguyễn Việt Anh

Cơ quan: University of Lille (Pháp)
Cử nhân: ĐH Quốc gia HN, 1995
Thạc sỹ: Aix-Marseille University (Pháp), 1998
Tiến sỹ: Aix-Marseille University (Pháp), 2001
TSKH: Paris-Sud University (Pháp), 2007
PGS: Paris-Sud University (Pháp), 2009
GS: University of Lille (Pháp), 2016
Lĩnh vực nghiên cứu: Dynamical systems and ergodic theory; Several complex variables and analytic spaces
MR Author ID: 846070
Năm công bố đầu tiên: 2000
Đến 2010: 22
2010 - 2015: 10
2015 - 11/2019: 11
Trang chủ: https://math.univ-lille1.fr/~vnguyen/index_English.html
  Về đầu trang

Phạm Ngọc Ánh

Cơ quan: Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences (Hungary)
Cử nhân: Eötvös Loránd University (Hungary), 1978
Tiến sỹ: Hungarian Academy of Sciences (Hungary), 1982
TSKH: Hungarian Academy of Sciences (Hungary), 1988
Lĩnh vực nghiên cứu: Associative rings and algebras
MR Author ID: 219277
Năm công bố đầu tiên: 1976
Đến 2010: 56
2010 - 2015: 5
2015 - 11/2019: 5
Trang chủ: https://www.renyi.hu/~anh/
  Về đầu trang
Rate this item
(0 votes)
Last modified on THURSDAY, 12 DECEMBER 2019 12:20