Print this page

Memorandum of Understanding between LIAFV and VIASM

Written by  Read 11054 times

Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng thí nghiệm quốc tế phối hợp Pháp-Việt (LIAFV) và Viện Nghiên cứu cao cấp về

toán (VIASM) đã được đại diện hai tổ chức ký.   LIAFV trực thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp CNRS và là tổ chức hỗ trợ đi lại và làm việc tại Pháp cho nhiều nhà toán học đang làm việc ở Việt Nam.


LIAFV và Viện NCCCT sẽ hỗ trợ những hoạt động khoa học, đặc biệt là những chương trình chuyên biệt ở Viện NCCCT.


LIAFV có thể hỗ trợ vé máy bay cho những nhà toán học đang làm việc tại Pháp, Viện NCCCT hỗ trợ kinh phí tại chỗ, có ưu tiên cho những người ở Việt Nam làm việc trên 4 tuần. Một phòng tại Viện NCCCT sẽ được dành cho các hoạt động phối hợp giữa hai bên.  

Rate this item
(0 votes)
Last modified on SATURDAY, 04 JULY 2015 12:46
vms

Latest from