error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
Print this page

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 19 Số 1 (2015)

MONDAY, 17 AUGUST 2015 16:22

Về công trình của M. Bhargava: Đếm, đếm và đếm, Nguyễn Quốc Thắng
Đời sống toán học ở nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (tiếp theo và hết), Alexander Grothendieck (Lê Thị Hải Yến dịch)
Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế Abdus Salam (ICTP), Ngô Lâm Xuân Châu
Giả thuyết Kepler đã được chứng minh một cách hình thức, Hoàng Lê Trường

Tin tức hội viên và hoạt động toán học 
Tin toán học thế giới 
Thông tin hội nghị
Thông báo
Giải thưởng Khoa học Viện Toán học 2015 
Dành cho các bạn trẻ
Định lý Turan (tiếp theo và hết), Trần Minh Hiền

Last modified on TUESDAY, 01 MARCH 2016 00:40
Rate this item
(0 votes)
Read 9313 times
vms

Latest from vms