Print this page

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 19 Số 2 (2015)

MONDAY, 17 AUGUST 2015 16:39

Viện Toán học: 45 năm vì sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo, Lê Tuấn Hoa
20 năm Hội Toán học tỉnh Bình Định, Đinh Thanh Đức
Câu chuyện giáo dục thành công hiếm có ở Brazil , Simon Romero (Nguyễn Thạc Dũng dịch)
Olympic Toán dành cho sinh viên: Khơi dậy tình yêu Toán, Phùng Hồ Hải

Tin tức hội viên và hoạt động toán học
Thông tin luận án 
Tin toán học thế giới 
Thông tin hội nghị
Dành cho các bạn trẻ
Một số ứng dụng của định lý Bayes, Đặng Hùng Thắng

Last modified on TUESDAY, 01 MARCH 2016 00:40
Rate this item
(0 votes)
Read 13501 times
vms

Latest from vms