Print this page

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 10 số 4 (2006)

Written by  Read 9503 times

Đặng Hùng Thắng: Giải thưởng Gauss và một thoáng giải tích ngẫu nhiên
Phạm Kỳ Anh: Khoa Toán-Cơ-Tin học nửa thế kỷ xây dựng và phát triển
Phạm Trà Ân: Lịch sử phát triển của Liên đoàn Toán học Thế giới
Nguyễn Xuân Tấn: Muốn biết công trình của mình đã được ai trích dẫn?


Tin toán học thế giới 
Tin tức hội viên và hoạt động toán học
Mini-course on Non-linear approximation techniques in signal and image recovery
Thông báo số 1: Trường hè CIMPA-IMAMIS-VIETNAM về Toán tài chính

Rate this item
(0 votes)
Last modified on MONDAY, 06 MAY 2019 09:40
vms

Latest from