• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 11 số 3 (2007)

Written by  Read 6829 times

Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 7 
Nguyễn Duy Tiến: Những năm tháng không quên 
Phạm Trà Ân: Giải thưởng Toán học quốc tế Ramanujan: "Một chùm khế ngọt" trong tầm với của các nhà toán học trẻ Việt Nam 
Nguyễn Hữu Việt Hưng: Đào tạo theo tín chỉ: Ghi nhận và suy ngẫm
Tin toán học thế giới
Tin tức hội viên và hoạt động toán học
Thông báo: Hội nghị quốc tế "Seminar Việt-Nhật lần thứ ba về đại số giao hoán" 
Thông báo: Hội nghị khoa học "Một số thành tựu về Lý thuyết Tối ưu của Việt Nam"
Thông báo số 1: The 6th VIETNAM-KOREA Workshop "Mathematical Optimization Theory and Applications"
Thông báo: 5th Asian Mathematical Conference 

Rate this item
(0 votes)
vms

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!