Print this page

Giải tích các hàm nhiều biến, Đinh Thế Lục, Pham Huy Điển, Tạ Duy Phượng

Written by  Read 168747 times

Tên sách: Giải tích các hàm nhiều biến.
Tác giả: Đinh Thế Lục, Pham Huy Điển, Tạ Duy Phượng.
Năm XB: 2002.
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.


Số trang: 339 trang.
Khổ sách: 16x24cm.
Giá bìa: 35.000đ.
Loại bìa: Bìa cứng.

Thông tin liên hệ mua sách: tại Viện Toán học

 

Mục lục
Chương 1. Không gian R^n và không gian metric
Chương 2. Hàm nhiều biến
Chương 3. Hàm vecto
Chương 4. Tích phân bội
Chương 5. Tích phân phụ thuộc tham số
Chương 6. Đường cong và mặt cong
Chương 7. Tích phân đường và tích phân mặt
Chương 8. Chuỗi Fourier và tích phân Fourier
Chương 9. Phương trình vi phân và sơ lược về phương trình đạo hàm riêng

Rate this item
(0 votes)
Last modified on MONDAY, 25 APRIL 2016 17:32
Phung Ho Hai

Latest from