Print this page

Viện Toán học tuyển viên chức đợt 1 năm 2015

Written by  Read 91690 times

1. Thông báo tuyển viên chức đợt 1 năm 2015

2. Đơn xin dự tuyển (mẫu số 1)

3. Lý lịch khoa học (mẫu số 2)

4. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức mới tuyển dụng (tham khảo)

5. Hạn nộp hồ sơ, chỉ tiêu tuyển dụng và thời gian thi tuyển cụ thể xem  trong thông báo ở mục 1

Rate this item
(0 votes)
Last modified on SUNDAY, 28 FEBRUARY 2016 08:09
Nguyễn Hữu Dư

Latest from