THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 23 Số 1 (2019)

Written by  Read 31693 times

Rolf Jeltsch: Một sự kiện tuyệt vời về Khoa học tính toán và Toán ứng dụng ở Hà Nội năm 2019 (Đỗ Đức Thuận và Khổng Chí Nguyện dịch)

Hà Huy Khoái: Lê Văn Thiêm - con người và sự nghiệp (Phần 2)

Uta Deffke & Michael Joswig: Về tiểu ban Toán của Quỹ nghiên cứu quốc gia Đức:  Phỏng vấn Friedrich Gotze và Thomas Peternell (Nguyễn Đăng Hợp dịch)

Evelyn Lamb: Vấn đề sắc số mặt phẳng (Ngô Đắc Tân dịch)

Lê Tuấn Hoa: Quỹ Lê Văn Thiêm và chủ tịch đầu tiên Giáo sư Hà Huy Khoái

Dành cho các bạn trẻ

Trần Minh Hiền: Định lý Hall và ứng dụng (Phần 1)

 

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin toán học thế giới

Thông báo

IM-Simons Postdoctoral Fellowship

Thông tin hội nghị
Thông tin về Đại hội Toán học Việt - Mỹ 2019

Thông tin luận án tiến sỹ năm 2017 và 2018

Rate this item
(0 votes)
Last modified on FRIDAY, 14 JUNE 2019 17:17

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!