HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ – HÌNH HỌC – TÔPÔ 2014, Tuần Châu, 18-21/12/2014

Written by  Read 5099 times

Cơ quan tổ chức: ĐHSP Hà Nội, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học.
Cơ quan tài trợ: ĐHSP Hà Nội, Viện Toán học, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, Quỹ NAFOSTED, ĐHKHTN ĐHQG HN.


Địa điểm tổ chức: Nhà khách Tuần Châu của TW Đảng (Hạ Long, Quảng Ninh)
Ban tổ chức: GS.TSKH Đỗ Đức Thái – ĐHSP HN (Đồng Trưởng ban), GS. TSKH Phùng Hồ Hải – Viện Toán học (Đồng Trưởng ban), PGS. TS Lê Minh Hà – ĐHKHTN ĐHQG HN, PGS. TS Bùi Xuân Hải – ĐHKHTN ĐHQG Tp HCM, PGS. TS Đoàn Thế Hiếu – ĐHSP Huế.
Ban chương trình: GS. TSKH Lê Tuấn Hoa – Viện Toán học (Đồng Trưởng ban), GS. TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng – ĐHKHTN ĐHQG HN (Đồng Trưởng ban), GS. TSKH Nguyễn Tự Cường – Viện Toán học, GS. TSKH Ngô Việt Trung – Viện Toán học, GS. TS Nguyễn Hữu Dư – VIASM.
Ban tổ chức địa phương: TS. Nguyễn Công Minh – ĐHSP HN (Trưởng ban), TS. Phạm Hoàng Hà – ĐHSP HN, TS. Lưu Bá Thắng – ĐHSP HN.
Hội nghị "Đại số – Hình học – Tôpô" được tổ chức 2 năm một lần với mục đích tổng quan các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Đại số – Hình học – Tôpô và các ứng dụng.
Chi tiết xem tại: http://viasm.edu.vn/hdkh/dahito2014/

Rate this item
(0 votes)
vms

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!