Trần Văn Thành

Trần Văn Thành

Tentative program School “INVERSE PROBLEMS”

Xuất bản trong Hội nghị-Hội thảo
Thứ ba, 15 Tháng 10 2019 12:25
Location: Institute of Mathematics, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet Road, Hanoi, Vietnam Time: 2-7 December, 2019 Organizers Dinh Nho Hao (Institute of Mathematics) Nguyen Anh Tu (Institute of Mathematics)
Sponsors: International Centre for Research and Postgraduate Training in Mathematics (ICRTM), Ha...
Bà Rịa–Vũng Tàu, 04-08/12/2019   Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô được tổ chức hai năm một lần với mục đích tổng quan các thành tựu nghiên cứu mới ở trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, Lý thuyết số, Hình học và Tô pô. Trang web Hội nghị http://math.ac.vn/conference/DAHITO2019 Cơ quan tổ chức: Viện Toán học–Việ...
Thời gian: 08:15 đến 16:30 Ngày 16/10/2019 Địa điểm: C2-714, VIASM Thông tin chi tiết xem tại đây...

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 23 Số 3 (2019)

Xuất bản trong Năm 2019 (Tập 23)
Thứ hai, 07 Tháng 10 2019 15:12
Ngô Văn Lược, Phát triển nghiên cứu ứng dụng của Phòng Phương pháp Toán Lý, Viện Toán học
Peter Hilton, Một chuyến thăm Việt Nam Nguyễn Đặng Hồ Hải dịch Đào Phương Bắc, Về một số công trình của Akshay Venkatesh Tạ Ngọc Ánh, Tiểu sử Paul Erdős (1913-1996) Nguyễn Duy Thái Sơn, Hai phiên bản rời rạc của  định lý giá trị trung gian
...
Thư kí HĐGS Ngành Toán đã gửi e-mail báo các ứng viên kế hoạch làm việc của HĐ ngành. Tuy nhiên, đề phòng e-mail thất lạc, xin nhắc lại như sau:

21/9/2019: Họp hội đồng thẩm định các hồ sơ.   Chiều muộn: Thông báo danh sách các ứng viên được mời phỏng vấn.   Chú ý: Danh sách này chỉ được xác định vào cuối ngày 21/9/2019, nê...

The Asian Mathematical Conference (AMC)

Xuất bản trong Hội nghị-Hội thảo
Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 11:21
The Asian Mathematical Conference (AMC) series is a major SEAMS conference, held every 4-5 years since 1990, and hosted by countries in Asia. The first AMC was held in Hong Kong (1990), the second was in Thailand (1995), the third in the Philippines (2000), the fourth in Singapore (2005), the fifth was Malaysia (2009), the sixth AMC was in Busan, K...