• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050

Đề thi & Đáp án môn Đại số - Bảng A

Viết bởi  Đọc 14227 lần

Bài A.1. Cho \(a, b\) là các số thực và 

\[A=\begin{pmatrix} -a&b&0&0\\ 0&-a&b&0 \\ 0&0&-a&b \\ b&0&0&-a \end{pmatrix}.\] 

(i) Tính định thức của \(A\).

(ii) Với các giá trị \(a, b\) nào thì \(A\) khả nghịch và trong trường hợp đó hãy tính \(A^{-1}\).

(iii) Công ty cây xanh đô thị thực hiện Dự án thay thế các cây già cỗi và cây không đúng chủng loại bởi các cây mới. Công ty thực hiện chương trình trong bốn tháng. Trong mỗi tháng công ty sẽ chặt bỏ \(10\%\) tổng số cây xanh trong thành phố tính tới ngày đầu tiên của tháng, đồng thời thực hiện trồng thêm một số cây xanh. Cụ thể trong tháng thứ nhất sẽ trồng thêm 100 cây, tháng thứ hai trồng thêm 102 cây, tháng thứ ba trồng thêm 104 cây, tháng cuối cùng trồng thêm 106 cây. Tại buổi tổng kết Dự án người ta cho biết, tổng số cây hiện tại trong thành phố đã tăng thêm 80 so với trước khi thực hiện Dự án.

Hỏi hiện nay thành phố có bao nhiêu cây xanh?

 

Bài A.2. Ký hiệu \(V\) là không gian véc tơ các đa thức có bậc nhỏ hơn \(n\) với hệ số thực. Xét ánh xạ tuyến tính

\[\Phi: V \rightarrow V,\quad \text{ cho bởi } \quad \Phi(p(x)) = p(x+1).\]

 

(i) Tìm ma trận biểu diễn của \(\Phi \) theo cơ sở \(\{1,x,x^2,\ldots,x^{n-1}\}\) của \(V\).

(ii) Chứng minh rằng tồn tại các số thực \(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}\) với tính chất sau đây: với mọi đa thức \(p(x)\) hệ số thực bậc nhỏ hơn \(n\) thì

\[p(x+n)+ a_{n-1}p(x+n-1)+ \cdots + a_1p(x+1)+ a_0p(x)=0.\]

 

Bài A.3. Với mỗi số nguyên dương \(n\geq 2\) xét đa thức \(P_n(x)=nx^n-x^{n-1}-\ldots-x-1\). Hỏi \(P_n(x)\) có bao nhiêu nghiệm thực:

(i) Khi \(n=2, 3\)?

(ii) Khi \(n\geq 4\)?

 

Bài A.4. Xét mảng \(16\times 16\) tạo thành từ các dãy điểm như Hình 1 (khoảng cách giữa các hàng và các cột là 1 đơn vị).

  

 

 

(i) Tìm số hình vuông với đỉnh trên mảng và có diện tích bằng 4 (đơn vị diện tích).

(ii) Tìm số hình vuông với đỉnh trên mảng và có diện tích bằng 25 (đơn vị diện tích).

 

 

 

ĐÁP ÁN: xem ở đây

Đánh giá
(0 phiếu)
Sửa lần cuối vào Thứ hai, 25 Tháng 4 2016 15:03

TIN TỨC

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Has no content to show!

KHÓA HỌC

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!