Print trang này

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 23 Số 1 (2019)

Viết bởi  Đọc 17563 lần

Rolf Jeltsch: Một sự kiện tuyệt vời về Khoa học tính toán và Toán ứng dụng ở Hà Nội năm 2019 (Đỗ Đức Thuận và Khổng Chí Nguyện dịch)

Hà Huy Khoái: Lê Văn Thiêm - con người và sự nghiệp (Phần 2)

Uta Deffke & Michael Joswig: Về tiểu ban Toán của Quỹ nghiên cứu quốc gia Đức:  Phỏng vấn Friedrich Gotze và Thomas Peternell (Nguyễn Đăng Hợp dịch)

Evelyn Lamb: Vấn đề sắc số mặt phẳng (Ngô Đắc Tân dịch)

Lê Tuấn Hoa: Quỹ Lê Văn Thiêm và chủ tịch đầu tiên Giáo sư Hà Huy Khoái

Dành cho các bạn trẻ

Trần Minh Hiền: Định lý Hall và ứng dụng (Phần 1)

 

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin toán học thế giới

Thông báo

IM-Simons Postdoctoral Fellowship

Thông tin hội nghị
Thông tin về Đại hội Toán học Việt - Mỹ 2019

Thông tin luận án tiến sỹ năm 2017 và 2018

Đánh giá
(0 phiếu)
Sửa lần cuối vào Thứ sáu, 14 Tháng 6 2019 17:17
Trần Văn Thành

Tin mới nhất từ