THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 12 số 1 (2008)

Thứ sáu, 21 Tháng 8 2015 09:21

Ngô Việt Trung: Vài nét về hoạt động khoa học của Giáo sư Hoàng Tụy
Lê Dũng Mưu: Qui hoạch lõm, bài toán cơ bản trong tối ưu toàn cục
Trên vai người khổng lồ
Nguyễn Đông Yên: Mười lăm năm ấy ai quên? 
Quỹ Lê Văn Thiêm 
Tin toán học thế giới 
Tin tức hội viên và hoạt động toán học
Thông báo số 2 về Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 7 
Thông báo: Hội thảo tối ưu và tính toán khoa học lần thứ 6

Đánh giá
(0 phiếu)
Đọc 1420 lần
vms

Xem thêm trong thể loại này: THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 12 số 2 (2008) »