THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 11 số 1 (2007)

Thứ hai, 24 Tháng 8 2015 13:50

Phạm Trà Ân: Mật mã khoa công khai một sự kết hợp tuyệt vời giữa Toán học và Tin học 
Arnold: Cuộc cách mạng phản khoa học và Toán học 
Giải thưởng Lê Văn Thiêm-2006 
Thông báo: Giải thưởng khoa học Viện Toán học 2007
Tin toán học thế giới 
Tân tiến sĩ 
Tin tức hội viên và hoạt động toán học
Phùng Hồ Hải được giải thưởng von Kaven-Ehrenpreis
năm 2006 về Toán
Thông báo số 2: Hội thảo tối ưu và tính toán khoa học lần 5 
Thông báo số 1: Hội nghị Đại số - Hình học – Tôpô 
Danh sách đóng hội phí năm 2006 

Đánh giá
(0 phiếu)
Đọc 1324 lần
vms

Xem thêm trong thể loại này: THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 11 số 2 (2007) »