Danh sách hội viên nộp hội phí dài hạn và đóng góp xây dựng trụ sở Hội Toán học Việt Nam Nổi bật

Viết bởi  Đọc 623 lần

Danh sách hội viên Hội Toán học Việt Nam nộp hội phí dài hạn từ năm 2017

Cập nhật: 17h00 ngày 17/2/2017

Tổng số tiền: 74.000.000đ

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ngày nộp

Số tiền

Ghi chú

47

Trịnh Tuân

Đại học Điện lực

17/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

46

Trần Giang Nam

Viện Toán học

17/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

45

Lã Hữu Chương

Viện Toán học

17/2/2017

   1,000,000®

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

44

Tạ Thị Huyền Trang

Viện Toán học

17/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

43

Nguyễn Quốc Thắng

Viện Toán học

17/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

42

Phùng Hồ Hải

Viện Toán học

17/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

41

Vũ Ngọc Phát

Viện Toán học

17/2/2017

   1,000,000®

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

40

Nguyễn Anh Tú

Viện Toán học

16/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

39

Nguyễn Duy Liên

THPT chuyên Vình Phúc

15/2/2017

2,000,000đ

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

38

Nguyễn Hoàng Thạch

Viện Toán học

15/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

37

Trương Xuân Đức Hà

Viện Toán học

15/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

36

Đoàn Thế Hiếu

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

1,000,000đ

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

35

Đặng Văn Cường

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

1,000,000đ

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

34

Huỳnh Đình Tuân

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

2,000,000đ

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

33

Nguyễn Minh Hoàng

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

1,000,000đ

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

32

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

1,000,000đ

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

31

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

1,000,000đ

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

30

Nguyễn Thành Thái

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

1,000,000đ

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

29

Huỳnh Văn Quốc Ấn

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

1,000,000đ

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

28

Nguyễn Minh Quân

ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia Tp.HCM

14/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

27

Hồ Đăng Phúc

Viện Toán học

14/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

26

Nguyễn Văn Châu

Viện Toán học

14/2/2017

   1,000,000®

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

25

Nguyễn Xuân Tấn

Viện Toán học

14/2/2017

   1,000,000®

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

24

Phạm Hoàng Hiệp

Viện Toán học

13/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

23

Phan Thành An

Viện Toán học

13/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

22

Nguyễn Duy Tân

Viện Toán học

13/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

21

Nguyễn Minh Trí

Viện Toán học

13/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

20

Vũ Thế Khôi

Viện Toán học

13/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

19

Hồ Minh Toàn

Viện Toán học

13/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

18

Đỗ Ngọc Diệp

Viện Toán học

13/2/2017

1,000,000đ

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

17

Đinh Thị Xinh

Đại học Tây Nguyên

10/2/2017

1,000,000đ

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

16

Lê Đức Thoang

Đại học Phú Yên

10/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

15

Đào Thị Hải Yến

Đại học Phú Yên

10/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

14

Nguyễn Quỳnh Nga

Viện Toán học

10/2/2017

   1,000,000®

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

13

Hoàng Thế Tuấn

Viện Toán học

9/2/2017

   1,000,000®

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

12

Ngô Đắc Tân

Viện Toán học

9/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

11

Nguyễn Chu Gia Vượng

Viện Toán học

8/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

10

Nguyễn Đình Công

Viện Toán học

8/2/2017

 2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

9

Phan Thế Hải

CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu

8/2/2017

   1,000,000®

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

8

Đỗ Hoàng Sơn

Viện Toán học

7/2/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

7

Phạm Hữu Sách

Viện Toán học

7/2/2017

 1,000,000®

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

6

Trần Quang Tuệ

Viện Toán học

6/2/2017

   1,000,000®

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

5

Phạm Minh Hiền

Viện Toán học

25/1/2017

    1,000,000®

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

4

Trần Thanh Tuấn

ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

24/1/2017

   1,000,000®

Nộp hội phí 10 năm kể từ năm 2017.

3

Lê Tuấn Hoa

Viện Toán học

24/1/2017

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

2

Phạm Thanh Dương

Đại học Việt Đức, Bình Dương

21/11/2016

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương

14/11/2016

   2,000,000®

Nộp hội phí 20 năm kể từ năm 2017.

 

Danh sách hội viên đóng góp xây dựng trụ sở Hội Toán học Việt Nam

Cập nhật: 17h00 ngày 17/2/2017

Tổng số tiền: 416.300.000đ và 200EUR

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ngày nộp

Số tiền

Ghi chú

52

Nhóm tác giải được giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017

Viện Toán học

17/2/2017

100,000,000đ

 

51

Trịnh Tuân

Chánh Văn phòng Hội

17/2/2017

7,000,000đ

 

50

Tạ Thị Huyền Trang

Viện Toán học

17/2/2017

800,000đ

 

49

Vũ Ngọc Phát

Viện Toán học

17/2/2017

4,000,000đ

 

48

Nguyễn Anh Tú

Viện Toán học

16/2/2017

2,800,000đ

 

47

Bùi Xuân Hải

ĐH KHTN Tp.HCM

16/2/2017

7,000,000đ

 

46

Mai Đức Thành

ĐH Quốc tế - ĐHQGTp.HCM

16/2/2017

10,000,000đ

 

45

Trần Tuấn Nam

Đại học Sư phạm Tp.HCM

15/2/2017

2,000,000đ

 

44

Nguyễn Hoàng Thạch

Viện Toán học

15/2/2017

1,800,000đ

 

43

Lê Quang Tiến

Nguyên h/s chuyên toán A0, Phó chủ tịch Tiền Phong Bank

15/2/2017

10,000,000đ

 

42

Nguyễn Minh Hoàng

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

1,000,000đ

 

41

Nguyễn Văn Hạnh

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

2,000,000đ

 

40

Huỳnh Đình Tuân

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

1,000,000đ

 

39

Nguyễn Lê Trâm

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

1,000,000đ

 

38

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

2,000,000đ

 

37

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

2,000,000đ

 

36

Đặng Văn Cường

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

3,000,000đ

 

35

Trần Lê Nam

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

2,000,000đ

 

34

Đoàn Thế Hiếu

Nhóm Hình học ở Huế

14/2/2017

2,000,000đ

 

33

Nguyễn Văn Châu

Viện Toán học

14/2/2017

5,000,000đ

 

32

Nguyễn Xuân Tấn

Viện Toán học

13/2/2017

2,000,000đ

 

31

Phạm Hoàng Hiệp

Viện Toán học

13/2/2017

1,000,000đ

 

30

Nguyễn Duy Tân

Viện Toán học

13/2/2017

2,000,000đ

 

29

Nguyễn Minh Trí

Viện Toán học

13/2/2017

6,000,000đ

 

28

Vũ Thế Khôi

Viện Toán học

13/2/2017

2,800,000đ

 

27

Nguyễn Thị Thúy Nga

Viện Toán học

13/2/2017

2,000,000đ

 

26

Hồ Minh Toàn

Viện Toán học

13/2/2017

3,000,000đ

 

25

Trần Hồng Hạnh

Viện Toán học

13/2/2017

300,000đ

 

24

Đỗ Đức Thái

Đại học Sư phạm Hà Nội

10/2/2017

10,000,000đ

 

23

Ngô Đắc Tân

Viện Toán học

9/2/2017

   7,800,000®

 

22

Ngô Đắc Tuấn

CNRS, ĐH Caen Normandy, France

9/2/2017

 10,000,000®

 

21

Nguyễn Chu Gia Vượng

Viện Toán học

8/2/2017

   3,000,000®

 

20

Nguyễn Đình Công

Viện Toán học

8/2/2017

 18,000,000®

 

19

Đoàn Thế Hiếu

Đại học Sư phạm Huế

8/2/2017

   5,000,000®

 

18

Phạm Hữu Sách

Viện Toán học

7/2/2017

 10,000,000®

 

17

Phạm Việt Đức

Sở GD&ĐT Thái Nguyên

6/2/2017

 10,000,000®

 

16

Phạm Thế Long

Học viện KTQS

6/2/2017

 10,000,000®

 

15

Nhóm và đề tài Vành và môđun
- Lê Văn Thuyết (ĐH Huế) (2 tr)
- Phan Dân (ĐH Hồng bàng) (2tr)
- Trương Công Quỳnh (ĐH SP Đà Nẵng) (2tr)
- Lê Đức Thoang (ĐH Phú Yên) (2tr)
- Bành Đức Dũng (ĐHSP Kỹ thuật TP HCM) (2tr)
- Phan Thế Hải (CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu) (2tr)
- Phan Hồng Tín (CĐ Công nghiệp Huế) (2tr)
- Lương Thị Minh Thủy (ĐH SP Huế) (2tr)
- Nguyễn Thị Thu Hà (ĐH Công nghiệp TP HCM) (1tr)

 

6/2/2017

 17,000,000®

 

14

Đinh Thanh Đức

Đại học Quy Nhơn

6/2/2017

 10,000,000®

 

13

Phan Quốc Khánh

ĐH Quốc tế - ĐHQGTp.HCM

3/2/2017

 10,000,000®

 

12

Vũ Hoàng Linh

ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

2/2/2017

 10,000,000®

 

11

Nguyễn Hữu Việt Hưng

ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

2/2/2017

 10,000,000®

 

10

Lê Văn Thuyết

Đại học Huế

25/1/2017

 10,000,000®

 

9

Nguyễn Hữu Dư

Viện NCCC về Toán

25/1/2017

 10,000,000®

 

8

Đoàn Trung Cường

Viện Toán học

24/1/2017

 10,000,000®

 

7

Nguyễn Thị Lê Hương

Viện NCCC về Toán

24/1/2017

 10,000,000®

 

6

Phan Thị Hà Dương

Viện Toán học

24/1/2017

 10,000,000®

 

5

Hà Huy Khoái

Đại học Thăng Long

24/1/2017

 10,000,000®

 

4

Phùng Hồ Hải

Viện Toán học

3/1/2017

 10,000,000®

 

3

Nguyễn Thiệu Huy

Đại học Bách khoa Hà Nội

22/11/2016

 10,000,000®

 

2

Vũ Hoài An, Phạm Ngọc Hoa và Nguyễn Xuân Lai

Cao đẳng Hải Dương

15/11/2016

 10,000,000®

 

1

Trần Nguyễn Khánh Linh và Lê Ngọc Long

Đại học Huế

31/10/2017

 200EUR

 
Đánh giá
(0 phiếu)
Sửa lần cuối vào Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017 22:49
vms