THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 16 số 1 (2012)

Thứ hai, 06 Tháng 7 2015 23:42

Sự khởi đầu của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Lê Tuấn Hoa và Trần Văn Nhung
Vai trò của nghiên cứu trong giảng dạy, Shiro Goto (Đoàn Trung Cường dịch)
LAURENT SCHWARTZ, Hà Huy Khoái
Bạn có cần có những khả năng thật đặc biệt để làm toán?, Terence Tao

(Vũ Hà Văn dịch và giới thiệu)
Tin toán học thế giới  
Thông tin một số tài trợ của LĐTHTG 
Hà Minh Lam dịch
Thông tin hội nghị
Đại hội quốc tế về Giáo dục toán học lần thứ 12 
Hội nghị Toán học châu Á 2013 (AMC 2013)  
The 20th international conference on Finite or infinite dimensional complex analysis and applications 

Đánh giá
(0 phiếu)
Đọc 1381 lần
vms

Xem thêm trong thể loại này: THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 16 số 2 (2012) »