• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050

Đại hội Toán học Việt Nam

ĐẠI HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 7

Viết bởi Thứ hai, 23 Tháng 6 2008 17:00

ĐẠI HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 7

Quy Nhơn – 04-08/8/2008

Các Ban điều hành

Báo cáo mời

Danh sách các tiểu ban

Đăng ký tham dự

Đăng ký chỗ ở

Danh sách đại biểu đã đăng ký

Thông tin mới

Chương trình

 

Đại hội Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 7 sẽ được tổ chức trong các ngày 04-08/08/2008 tại Trường Đại học Quy Nhơn, TP Quy Nhơn (Bình Định). Đại hội Toán học Việt Nam là sinh hoạt khoa học lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam. Đây là dịp để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong vòng 5-6 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học của đất nước. Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ VII bao gồm hai phần: Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam.

Chương trình khoa học của Đại hội sẽ bao gồm 7 báo cáo mời phiên toàn thể, mỗi tiểu ban 5-7 báo cáo mời tiểu ban, cùng các thông báo khoa học tại các phiên tiểu ban.

Đơn vị phối hợp tổ chức:

- Hội Toán học Việt Nam

- Trường Đại học Quy Nhơn

Các đơn vị tài trợ chính:

- Đại học Quy Nhơn

- Chương trình nghiên cứu cơ bản - Bộ Khoa học và Công nghệ

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Viện Toán học

 

Đại hội được điều hành bởi: Ban cố vấn, Ban tổ chức, Ban chương trình, Ban tổ chức địa phương

Hội nghị phí:

Hội nghị phí được qui định như sau: cán bộ: 200.000 đồng; sinh viên: 100.000 đồng. Khoản kinh phí đóng góp này được dùng để chi trả một phần cho tặng phẩm, nước uống và tiệc chiêu đãi của Đại hội.

 

Tài trợ: Ban Tổ chức Đại hội sẽ tìm nguồn kinh phí để hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn ở cho một số nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán, ưu tiên các nhà toán học trẻ có công trình được báo cáo tại Đại hội.

Đăng ký tham dự: Có thể download mẫu đơn đăng ký tham dự, đăng ký báo cáo, xin tài trợ, hướng dẫn gửi tóm tắt báo cáo tại đây và thông tin hướng dẫn đăng ký chỗ ở tại đây.

Các mốc thời gian quan trọng:

Đăng ký tham dự: Trước 30/05/2008.

Gửi tóm tắt báo cáo: Trước 15/06/2008.

Thông báo chấp nhận báo cáo: Trước 30/06/2008.

Gửi giấy mời tham dự: Trước 05/07/2008.

Ngôn ngữ chính thức của Đại hội: Ngôn ngữ sử dụng trong thời gian diễn ra Đại hội là tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo toàn văn được lựa chọn để in trong Tuyển tập công trình Đại hội đều cần được trình bày bằng tiếng Anh để có thể trao đổi Quốc tế.

Địa chỉ liên hệ GS-TSKH Phạm Thế Long, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 100 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Tel: (04) 7544.949, (069) 515.205; Fax: (04) 8363.854 hoặc GS-TSKH Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, 10307, Hà Nội, Tel: (04) 7563474, Fax: (04) 7564303 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Thời gian và địa điểm

Từ 04-08/08/2008 tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tp. Quy Nhơn (Bình Định).