• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050

The Executive Committee, 4th term (1997-2002)

Written by  Read 4564 times

 

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAM

Khoá 4, nhiệm kỳ 1997 - 2002

 

Chủ tịch và Tổng thư ký:

 

1. Chủ tịch: GS-TS Đỗ Long Vân, Viện Toán học.

2. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư kí: GS-TS Phạm Thế Long, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

 

Các phó chủ tịch:

 

3. GS-TS. Nguyễn Hữu Anh, Trường đại học KHTN - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.

4. GS-PTS. Nguyễn Quý Hỷ, Trường đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội.

5. GS-TS. Lê Ngọc Lăng, Đại học Mỏ - Địa chất.

6. GS-TS. Trần Văn Nhung, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. GS-TS. Nguyễn Khoa Sơn, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

8. GS-TS. Nguyễn Duy Tiến, Trường đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội.

 

Các phó tổng thư kí:

 

9. PGS-TS. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học.

10. PTS. Tống Đình Quỳ, Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

Các uỷ viên:

 

11. PGS-PTS. Trần Ngọc Giao, Đại học Sư phạm Vinh.

12. GS-TS. Phan Quốc Khánh, Trường đại học KHTN - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh.

13. GS-TS. Hà Huy Khoái, Viện Toán học.

14. PTS. Nguyễn Văn Kính, Đại học Sư phạm Quy Nhơn.

15. PGS-PTS. Lê Viết Ngư, Đại học Huế.

16. PTS. Thái Quỳnh Phong, Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

17. PTS. Vũ Dương Thụy, Nhà xuất bản Giáo dục.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on MONDAY, 15 JULY 2019 17:55
vms

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!