Thông tin Xuất bản

Written by  Read 61130 times

Hội Toán học giới thiệu các ấn phẩm có giá trị với nội dung liên quan tới Toán học. Ấn phẩm được phân thành bốn danh mục như sau: 

 

Các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng giới thiệu sách do cá nhân, tổ chức đó soạn thảo, xuất bản, đề nghị gửi 01 bản thảo cuốn sách tới Hội Toán học đồng thời gửi bằng email các thông tin sau (bắt buộc):

    • Tên sách, tên tác giả, tên Nhà xuất bản, năm xuất bản
    • Scan trang bìa, Mục lục (nếu có)
    • Thông tin chi tiết về cách mua sách

 

Hội toán học sẽ thẩm định chất lượng sách thông qua hình thức phản biện và quyết định có giới thiệu trên trang Web của mình hay không. Bản cứng của cuốn sách sẽ được lưu tại Thư viện Hội Toán học. Hội Toán học không thu phí cho hoạt động này.

 

Chi tiết xin liên hệ:

Hội Toán học Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Chị Cao Ngọc Anh, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 04-37563474 ext 205

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on TUESDAY, 18 APRIL 2017 02:34