Lý thuyết Hệ động lực, Nguyễn Đình Công

Written by  Read 190211 times

Tên sách: Lý thuyết Hệ động lực

Tác giả: Nguyễn Đình Công

Năm XB: 2002

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Giá bìa: 25.000đ.

Số trang: 229 trang.
Khổ sách: 16x24cm.
Loại bìa: Bìa cứng.

Liên hệ mua sách tại Viện Toán học

 

 

 

Mục lục

Chương 1. Nhập môn

Chương 2. Khái niệm hệ động lực

Chương 3. Những kiến thức chuẩn bị

Chương 4. Phép biến đổi bảo toàn độ đo

Chương 5. Tính hồi qui

Chương 6. Tính ergodic

Chương 7. Định lý ergodic

Chương 8. Tính trộn

Chương 9. Các cấu trúc cơ bản của hệ động lực

Chương 10. Không gian các hệ động lực

Chương 11. Quan hệ tương đương của các hệ động lực

Chương 12. Lý thuyết phổ của hệ động lực

Chương 13. Entropy

Chương 14. Các định lý về phân tách ergodic

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on THURSDAY, 12 MAY 2016 19:04
vms