• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050
error
 • Error loading component: com_falang, 1

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 17 Số 3 (2013)

MONDAY, 06 JULY 2015 23:18

Hội Toán học và năm năm thay đổi của toán học Việt Nam, Lê Tuấn Hoa
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8, Nguyễn Thị Lê Hương
Danh sách uỷ viên Ban chấp hành Hội Toán học Việt Nam khoá 7 
Về nghề thống kê và khoa học thống kê (tiếp theo và hết), Đặng Hùng Thắng
Nhà toán học Paul Erdös, Dương Đức Lâm
Tin tức hội viên và hoạt động toán học 
Tin toán học thế giới 
Thông tin hội nghị
Hội nghị về Nhóm, biểu diễn nhóm và những vấn đề liên quan 
Dành cho các bạn trẻ: Xấp xỉ tốt, phân số liên tục, dãy Farey và Định lý Pick, Phùng Hồ Hải

Last modified on MONDAY, 06 JULY 2015 23:40
Rate this item
(0 votes)
Read 7375 times
vms

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!