THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 21 Số 1 (2017)

Written by  Read 20332 times

Thư ngỏ của Ban Chấp hành Hội Toán học Việt Nam
Phùng Hồ Hải: Giải thưởng Hồ Chí Minh cho cụm công trình về Đại số giao hoán
Đỗ Đức Thái: Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn - Người thầy mẫu mực của nhiều thế hệ học trò
Louise Mussat: Claire Voisin, Các dạng và các công thức (Đoàn Trung Cường dịch)
Scott T. Chapman: Làm việc với một biên tập viên tạp chí toán học (Nguyễn Đăng Hợp dịch)
Lược sử thành lập tạp chí Kvant (Phùng Hồ Hải dịch)

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Thông tin luận án

Tin toán học thế giới

Thông báo
Giải thưởng Khoa học Viện Toán học 2017
Dành cho các bạn trẻ
M. Gorelov: Phương pháp nhân tử Lagrange (tiếp theo và hết) (Hoàng Ngự Huấn dịch)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on THURSDAY, 20 APRIL 2017 03:38

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!