Bulletin of the VMS, 2018 Vol. 22, Num. 4

Written by  Read 6697 times

Thông báo gặp mặt đầu xuân

Ngô Việt Trung: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Toán học giai đoạn 2009-2018

Hà Huy Khoái: Lê Văn Thiêm - con người và sự nghiệp (Phần 1)

Martin Koppe: Thuật toán xác định thông tin giả (Nguyễn Hoàng Thạch dịch)

Đỗ Việt Cường: Về các công trình của Peter Scholze

Dành cho các bạn trẻ

Trần Nam Dũng: Giải tích và các bài toán cực trị (Phần 2)

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin toán học thế giới

Thông tin hội nghị

Thông báo về Đại hội Toán học Việt - Mỹ 2019

Rate this item
(0 votes)
Last modified on MONDAY, 21 JANUARY 2019 10:53

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!