error
  • Error loading component: com_falang, 1

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 23 Số 2 (2019)

Written by  Read 6260 times

Lê Thị Lan Anh, Đoàn Trung Cường, Nguyễn Đăng Hợp, Hội nghị Toán học Việt Mỹ 2019
Neal Koblitz,  Một chuyến thăm toán học đến Hà Nội, Đỗ Việt Cường dịch
Cấn Văn Hảo Giới thiệu mô hình Ising

Trần Minh Hiền Định lý Hall và ứng dụng (Phần 2)

Tin tức hội viên và hoạt động toán học
Tin toán học thế giới
Thông tin hội nghị
Thông tin luận án tiến sĩ năm 2017 và 2018 (tiếp theo và hết)

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on MONDAY, 07 OCTOBER 2019 15:11

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!