error
  • Error loading component: com_falang, 1

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 23 Số 3 (2019)

Written by  Read 4832 times

Ngô Văn Lược, Phát triển nghiên cứu ứng dụng của Phòng Phương pháp Toán Lý, Viện Toán học
Peter Hilton, Một chuyến thăm Việt Nam

Nguyễn Đặng Hồ Hải dịch

Đào Phương Bắc, Về một số công trình của Akshay Venkatesh

Tạ Ngọc Ánh, Tiểu sử Paul Erdős (1913-1996)

Nguyễn Duy Thái Sơn, Hai phiên bản rời rạc của  định lý giá trị trung gian
Colin Adams, Cơn sốt vàng

Nguyễn Đăng Hợp phỏng dịch

Tin tức hội viên và hoạt động toán học
Tin toán học thế giới
Thông tin hội nghị

Rate this item
(0 votes)
Last modified on THURSDAY, 09 JANUARY 2020 08:02

NEWS

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

Conference/Workshop

Has no content to show!

School

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!