• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050
lỗi
 • Lỗi trong khi tải thành phần mở rộng: com_falang, 1

Thông tin Xuất bản

Viết bởi Thứ năm, 07 Tháng 4 2016 18:56

Hội Toán học giới thiệu các ấn phẩm có giá trị với nội dung liên quan tới Toán học. Ấn phẩm được phân thành bốn danh mục như sau: 

Ấn phẩm của Viện Toán học

Viết bởi Thứ năm, 31 Tháng 3 2016 18:43

Các ấn phẩm sau của Viện Toán học hiện đang được bán tại Viện.

Ấn phẩm của Sputnik Education

Viết bởi Thứ ba, 17 Tháng 5 2016 09:39

Các ấn phẩm sau của Sputnik Education hiện đang được giới thiệu trên trang web của Hội.

Liên hệ mua sách Viện Toán học

Viết bởi Thứ hai, 25 Tháng 4 2016 16:57

Các phương thức mua ấn phẩm của Viện Toán học


Cách 1: Mua trực tiếp tại  Viện Toán học
Sách được bày bán tại

Thư viện (phòng 302, gặp chị Ngọc) và

phòng Quản lý tổng hợp (phòng 205, gặp chị Cao Ngọc Anh).

Tên sách: Phương trình vi phân đạo hàm riêng tập 2
Tác giả: Trần Đức Vân. 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001

Tên sách: Giải tích các hàm nhiều biến.
Tác giả: Đinh Thế Lục, Pham Huy Điển, Tạ Duy Phượng.
Năm XB: 2002.
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lý thuyết Hệ động lực, Nguyễn Đình Công

Viết bởi Thứ hai, 09 Tháng 5 2016 16:11

Tên sách: Lý thuyết Hệ động lực

Tác giả: Nguyễn Đình Công

Năm XB: 2002

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Logic Toán và cơ sở toán học, Phan Đình Diệu

Viết bởi Thứ năm, 12 Tháng 5 2016 10:48

Tên sách: Logic toán và cơ sở toán học.

Tác giả: Phan Đình Diệu.

Năm XB: 2003.

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Số học thuật toán, Hà Huy Khoái

Viết bởi Thứ năm, 12 Tháng 5 2016 11:01

Tên sách: Số học thuật toán.

Tác giả: Hà Huy Khoái, Phạm Huy Điển.

Năm XB: 2003.

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lý thuyết không gian Orlicz, Hà Huy Bảng

Viết bởi Thứ năm, 12 Tháng 5 2016 11:05

Tên sách: Lý thuyết không gian Orlicz.

Tác giả: Hà Huy Bảng.

Năm XB: 2003.

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

TIN TỨC

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Has no content to show!

KHÓA HỌC

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!