• nbc2010
  nbc2010
 • img_9895
  img_9895
 • vcm77
  vcm77
 • banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
  banner_trao-tang-giai-tuong-tqb
 • gapmat2016
  gapmat2016
 • olympic2016
  olympic2016
 • img_9050
  img_9050

Tên sách: Công thức kiểu Hopf-Lax-Oleinik.

Tác giả: Trần Đức Vân.

Năm XB: 2005.

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tên sách: Lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng.

Tác giả: Trần Đức Vân.

Năm XB: 2005.

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tên sách: Giải tích toán học hàm số một biến.

Tác giả: Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển, Tạ Duy Phượng.

Năm XB: 2005.

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lý thuyết Galois, Ngô Việt Trung

Viết bởi Thứ năm, 12 Tháng 5 2016 14:25

Tên sách: Lý thuyết Galois.

Tác giả: Ngô Việt Trung.

Năm XB: 2006.

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

 

Lý thuyết tối ưu không trơn, Nguyễn Xuân Tấn

Viết bởi Thứ năm, 12 Tháng 5 2016 14:29

Tên sách: Lý thuyết tối ưu không trơn.

Tác giả: Nguyễn Xuân Tấn, Nguyễn Bá Minh.

Năm XB: 2007.

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Đại số đa tuyến tính, Phùng Hồ Hải

Viết bởi Thứ năm, 12 Tháng 5 2016 14:34

Tên sách: Đại số đa tuyến tính.

Tác giả: Phùng Hồ Hải.

Năm XB: 2010.

NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ.

Những cuộc phiêu lưu của người thích đếm

Viết bởi Thứ sáu, 20 Tháng 5 2016 16:34

Tên sách: Những cuộc phiêu lưu của người thích đếm

Tác giả: Malba Tahan

Người dịch: Nguyễn Tiến Dũng, Lê Hải Yến, Phạm Việt Hùng

NXB Thông tin và Truyền thông

Ba ngày ở nước tí hon

Viết bởi Thứ hai, 23 Tháng 5 2016 14:22

Tên sách: Ba ngày ở nước tí hon
Tác giả: Vladimir Levshin
Người dịch: Nguyễn Tiến Dũng
NXB Thông tin và Truyền thông

Các bài giảng về toán cho Mirella quyển 1

Viết bởi Thứ hai, 23 Tháng 5 2016 14:28

Tên sách: Các bài giảng về toán cho Mirella quyển 1

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng

NXB Thông tin và Truyền thông

169 bài toán hay dành cho trẻ em và người lớn

Viết bởi Thứ hai, 23 Tháng 5 2016 14:32

Tên sách: 169 bài toán hay dành cho trẻ em và người lớn

Tác giả: Trần Nam Dũng

NXB Thông tin và Truyền thông

TIN TỨC

Has no content to show!

Olympic Toán học

Has no content to show!

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Has no content to show!

KHÓA HỌC

Has no content to show!

XUẤT BẢN

Has no content to show!