Giải thưởng quốc tế

Giáo sư Hoàng Tụy nhận giải Carathéodory đầu tiên

Viết bởi Thứ hai, 12 Tháng 1 2015 11:05

GS. Hoàng Tụy, Viện Toán học, đã được trao tặng giải thưởng Constantin Carathéodory đầu tiên của Hiệp hội Quốc tế về Tối ưu Toàn cục.