Giới thiệu

Ban Chấp hành khóa 8 (Nhiệm kỳ 2018 - 2023)


Ban Chấp hành khóa 7 (Nhiệm kỳ 2013 - 2018)


Địa chỉ liên hệ Hội Toán học Việt Nam

Hội Toán học Việt Nam
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37563474
Email: vms@vms.org.vn
Website: http://vms.org.vn

Tài khoản: Hội Toán học Việt Nam.
Số tài khoản: 0491000028899.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long.


Hội Toán học Việt Nam

Thành lập: Ngày 15 Tháng 8 năm 1966 theo Quyết định số 253/NV

 

Logo:


Ban Chấp hành khóa 4 (Nhiệm kỳ 1997 - 2002)