TIN NỔI BẬT

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 26 Số 1 (2022)

Michael Atiyah: Toán học Thế kỷ 20, Lê  Hồng Đăng dịch   Dương Tú: Những người đẹp ngủ trong rừng khoa học  ...

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI TẠI TRƯỜNG  KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN, HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2022

I. Ban coi thi tại các trường dự thi Ban coi thi được thành lập tại các trường có đăng ký dự thi trong Kỳ t...

THÔNG BÁO SỐ 3 OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM 2022

MỤC ĐÍCH:    Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học...

OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM 2022: Chuỗi bài giảng dành cho học sinh phổ thông

Trong khuôn khổ kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh năm 2022, BTC tổ chức 4 bài giảng dành cho c&aac...

THÔNG BÁO SỐ 2 OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH NĂM 2022

MỤC ĐÍCH: Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học toán, thúc đẩy phong trào học toán tr...

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 25 Số 3 & 4 (2021)

Lê Dũng Tráng: Những kỉ niệm về Việt Nam, Nguyễn Đặng Hồ Hải dịch Hội Toán học Đức: Quan điểm của Hội Toán học Đức về vi...

CẬP NHẬT THÔNG TIN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TOÁN HỌC

Kính gửi các đơn vị đào tạo và nghiên cứu Toán học, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán l&agrav...

Hội nghị Khoa học Tự nhiên Đồng bằng Sông Cửu Long lần II (NSMD 2022)

Ngày 20 tháng 8 năm 2022 tại Trường Đại học Cần Thơ 1.Giới thiệu Khoa học tự nhiên có vai trò rất quan trọng t...