Khóa học

Summer School "Mathematical statistics tools : theory and practice" - VIASM 20-28/7/2015

Organize by: Prof. Agnes Lagnoux (Toulouse University), Prof. Thierry Klein (Toulouse University), Prof. Bertrand Iooss (Toulouse University), Prof. Jean-François Dupuy (University at NISA, Rennes), Prof. Jean-Yves Dauxois (Toulouse University).


Trường hè “Toán học cho sinh viên” năm 2011

 

I. MỤC ĐÍCH
Mục đích của Trường hè là hỗ trợ sinh viên giỏi của các trường đại học phát huy được khả năng học tập của mình, tập dượt nghiên cứu trong quá trình học đại học.


Trường hè “Toán học cho sinh viên” 13-31/7/2009

I. MỤC ĐÍCH

Trường hè là hoạt động chính của Đề án "Nâng cao năng lực nghiên cứu Toán học" được Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia phê duyệt và tài trợ kinh phí.


SEAMS School on Combinatorics Hà Nội, 9-20/3/2015

1.Organizers: Phan Thi Ha Duong, Le Tuan Hoa, Phung Ho Hai and Nguyen Dong Yen


Các khóa học của Hội Toán học Đông Nam Á - SEAMS Schools 2015

Được sự tài trợ của CIMPA, từ năm 2011, Hội Toán học Đông Nam Á tổ chức các trường (xuân, hè, thu, đông) SEAMS