TIN TỨC

Trường thu về "Numerical Mathematics and Optimization" (Toán học tính toán và Tối ưu) ngày 7-25/10/2013

Trường thu về "Numerical Mathematics and Optimization" (Toán học tính toán và Tối ưu) sẽ được tổ chức tại Viện Toán học


Hội thảo sơ kết hai năm hoạt động của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Ngày 24/8/2013, tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (NCCCT) đã diễn ra hội thảo sơ kết hai năm hoạt động của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.