THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 25 Số 1 (2021)

Đăng bởi   Lượt xem:  1 

Toufik Mansour: Tổ hợp một phong cách làm toán: Phỏng vấn GS. Vũ Hà Văn, Nguyễn Thu Hằng và Nguyễn Phúc Khánh Linh dịch

Trần Mạnh Tuấn: László Lovász đồng chủ nhân Giải Abel 2021

Vũ Hà Văn: László Lovász

Nguyễn Hữu Kiên: Caucher Birkar và chương trình mô hình tối tiểu

Colin Adams: Định lý sát thủ, Nguyễn Đăng Hợp dich

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin thế giới