SEMINAR NHẬT - VIỆT LẦN THỨ 5 VỀ ĐẠI SỐ GIAO HOÁN (5th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra) Thời gian: 05/01/2010 – 09/01/2010

Địa điểm: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Ban tổ chức: N. T. Cường, S. Goto, L. T. Hoa, K. Kurano, L. T. Nhàn, N. V. Trung, Kei-ichi Watanabe.


HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỶ NIỆM "NỬA THỂ KỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ANH HÙNG" TIỂU BAN TOÁN HỌC Vinh, ngày 20 tháng 6 năm 2009

Nhân dịp Kỷ niệm "Nửa thế kỷ Trường Đại học Vinh anh hùng", Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị khoa học nhằm trao đổi các phương hướng nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu mới và giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà giáo.


HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ-HÌNH HỌC-TÔPÔ Huế, 24-27/09/2009

Hội nghị Đại số-Hình học-Tôpô được tổ chức hai năm một lần. Mục đích của Hội nghị là tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, giảng viên đang công tác tại các viện nghiên cứu,


THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 15 số 1 (2011)

Phỏng vấn Terence Tao  
Phỏng vấn Srinivasa Varadhan (tiếp)  
Thống kê trích dẫn (phần cuối)
Nguyễn Duy Tiến: Giáo sư Hoàng Hữu Như (1932 − 2009
Nguyễn Chu Gia Vượng: Các số nguyên Gauss 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán 
Tin tức hội viên và hoạt động toán học 
Thông báo
Geometry conference: Geometrical methods in Dynamics and Topology 


Trường hè “Toán học cho sinh viên” năm 2011

 

I. MỤC ĐÍCH
Mục đích của Trường hè là hỗ trợ sinh viên giỏi của các trường đại học phát huy được khả năng học tập của mình, tập dượt nghiên cứu trong quá trình học đại học.