THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 16 số 2 (2012)

A. Grothendieck - Người chứng minh "định lí": "Tồn tại nền toán học Việt Nam!", Hà Huy Khoái
Những bước đi chập chững đầu tiên của Toán học Việt Nam, Ngô Thúc Lanh và Phạm Trà Ân
Những kỷ niệm về Grothendieck và trường phái của ông,  Luc Illusie, cùng Alexander Beilinson, Spencer Bloch, Vladimir Drinfeld
Đoàn Trung Cường và Trần Giang Nam dịch
Friedrich Hirzebruch (1927-2012) 
Đoàn Trung Cường
Vài nét về sự hình thành, phát triển của Khoa Toán, ĐHSP-Đại học Huế, Nguyễn Hoàng và Đoàn Thế Hiếu
Tin tức hội viên và hoạt động toán học 
Tin Toán học thế giới 
Thông báo
Viện Toán học tuyển sinh chương trình cao học hợp tác quốc tế 
Dành cho các bạn trẻ: Hình học tĩnh và động,  Lê Bá Khánh Trình


THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 16 số 1 (2012)

Sự khởi đầu của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Lê Tuấn Hoa và Trần Văn Nhung
Vai trò của nghiên cứu trong giảng dạy, Shiro Goto (Đoàn Trung Cường dịch)
LAURENT SCHWARTZ, Hà Huy Khoái
Bạn có cần có những khả năng thật đặc biệt để làm toán?, Terence Tao

(Vũ Hà Văn dịch và giới thiệu)
Tin toán học thế giới  
Thông tin một số tài trợ của LĐTHTG 
Hà Minh Lam dịch
Thông tin hội nghị
Đại hội quốc tế về Giáo dục toán học lần thứ 12 
Hội nghị Toán học châu Á 2013 (AMC 2013)  
The 20th international conference on Finite or infinite dimensional complex analysis and applications 


THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 17 Số 4 (2013)

Chúc mừng năm mới và thông báo mời tham dự buổi Gặp mặt đầu Xuân
và Du Xuân 2014 của Hội Toán học 
Toán học có cần cho y tế cộng đồng?, Klaus Krickeberg
Hồ Đăng Phúc dịch
Trung tâm Lưu trữ quốc gia tiếp nhận tài liệu của giáo sư Hoàng Tụy, Phùng Hồ Hải
Oscar Zariski, 1899-1986,  David Mumford
Đoàn Trung Cường và Phạm An Vinh dịch
Ronald Aylmer Fisher, Nguyễn Đình Thi
Tin tức hội viên và hoạt động toán học 
Tin toán học thế giới 
Dành cho các bạn trẻ
Số Frobenius cho ba phần tử 
Lưu Bá Thắng


THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 17 Số 3 (2013)

Hội Toán học và năm năm thay đổi của toán học Việt Nam, Lê Tuấn Hoa
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 8, Nguyễn Thị Lê Hương
Danh sách uỷ viên Ban chấp hành Hội Toán học Việt Nam khoá 7 
Về nghề thống kê và khoa học thống kê (tiếp theo và hết), Đặng Hùng Thắng
Nhà toán học Paul Erdös, Dương Đức Lâm
Tin tức hội viên và hoạt động toán học 
Tin toán học thế giới 
Thông tin hội nghị
Hội nghị về Nhóm, biểu diễn nhóm và những vấn đề liên quan 
Dành cho các bạn trẻ: Xấp xỉ tốt, phân số liên tục, dãy Farey và Định lý Pick, Phùng Hồ Hải


THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 17 Số 2 (2013)

Về nghề thống kê và khoa học thống kê, Đặng Hùng Thắng
Hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Toán
(Phỏng vấn giáo sư Hà Huy Khoái) 
Phùng Hồ Hải
Quy định mới về việc nghiệm thu đề tài của HĐ ngành Toán - Quỹ Nafosted 
Ngô Việt Trung
Springer hợp tác xuất bản hai tạp chí toán học của Việt Nam 
Hội nghị Toán học châu Á 2013 
Phùng Hồ Hải
Nhà toán học Pierre Deligne, Phạm Thanh Sơn
Tin tức hội viên và hoạt động toán học 
Đại hội Toán học toàn quốc lần thứ 8 - Danh sách báo cáo mời