Lược sử Hội Toán học

  • Thành lập: Ngày 15 Tháng 8 năm 1966 theo Quyết định số 253/NV

  • Số lượng hội viên: gần 1000 hội viên, thống kê tại thời điểm năm 2014.


Thỏa thuận hợp tác giữa LIAFV và VIASM

Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng thí nghiệm quốc tế phối hợp Pháp-Việt (LIAFV) và Viện Nghiên cứu cao cấp về


Trường thu về "Numerical Mathematics and Optimization" (Toán học tính toán và Tối ưu) ngày 7-25/10/2013

Trường thu về "Numerical Mathematics and Optimization" (Toán học tính toán và Tối ưu) sẽ được tổ chức tại Viện Toán học


Trường hè Toán học 2013

Trường hè Toán học 2013 được Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học phối hợp tổ chức trong tháng 7 và 


Hội thảo sơ kết hai năm hoạt động của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Ngày 24/8/2013, tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (NCCCT) đã diễn ra hội thảo sơ kết hai năm hoạt động của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.