Thưởng công trình Toán học năm 2012

Trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học đến năm 2020, Bộ GD&ĐT đã ra quyết định thưởng cho 37 công trình toán học năm 2012 do các giảng viên các trường đại học, cao đẳng và giáo viên các trường phổ thông thực hiện. Các công trình được thưởng phải là những bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế hoặc sách do các nhà xuất bản quốc tế uy tín xuất bản.


Viện Toán học tuyển viên chức đợt 1 năm 2015

1. Thông báo tuyển viên chức đợt 1 năm 2015

2. Đơn xin dự tuyển (mẫu số 1)

3. Lý lịch khoa học (mẫu số 2)

4. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức mới tuyển dụng (tham khảo)

5. Hạn nộp hồ sơ, chỉ tiêu tuyển dụng và thời gian thi tuyển cụ thể xem  trong thông báo ở mục 1


Điều lệ hoạt động của Hội Toán học Việt Nam


Lược sử Hội Toán học

  • Thành lập: Ngày 15 Tháng 8 năm 1966 theo Quyết định số 253/NV

  • Số lượng hội viên: gần 1000 hội viên, thống kê tại thời điểm năm 2014.


Thỏa thuận hợp tác giữa LIAFV và VIASM

Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng thí nghiệm quốc tế phối hợp Pháp-Việt (LIAFV) và Viện Nghiên cứu cao cấp về