Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Toán học 2013-2018 và Phương hướng hoạt động 2018-2023

Đăng bởi   Lượt xem:  14404 

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội Toán học giai đoạn 2013-2018 và Phương hướng hoạt động 2018-2023. Báo cáo đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu Hội Toán học Việt Nam ngày 15/8/2018 diễn ra tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.