Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9 - Nha Trang 14-18/8/2018

Đăng bởi   Lượt xem:  22506 

Năm nay, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX (bao gồm hai phần: Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam) sẽ diễn ra tại Nha Trang. Hội nghị khoa học của Đại hội sẽ bao gồm các phiên toàn thể và 8 tiểu ban. Sẽ có 7 báo cáo mời tại phiên toàn thể; 5-7 báo cáo mời cùng các báo cáo khoa học tại mỗi tiểu ban..

Thời gian: 14-18/8/2018

Địa điểm:Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Thành phố Nha Trang

Hội nghị khoa học của Đại hội sẽ bao gồm các phiên toàn thể và 8 tiểu ban. Sẽ có 7 báo cáo mời tại phiên toàn thể; 5-7 báo cáo mời cùng các báo cáo khoa học tại mỗi tiểu ban. 

Ngôn ngữ chính thức của Đại hội

Ngôn ngữ sử dụng trong thời gian diễn ra Đại hội là tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo toàn văn được lựa chọn để in trong Tuyển tập công trình Đại hội đều cần được trình bày bằng tiếng Anh để có thể trao đổi Quốc tế.

Các đơn vị đồng tổ chức

Hội Toán học Việt Nam

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Trường Đại học Thông tin Liên lạc 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Viện Toán học 

Các đơn vị tài trợ chính

Chương trình Trọng điểm quốc gia Phát triển toán học

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban Tổ chức

1. Nguyễn Hữu Dư, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN (Trưởng ban)

2. Nguyễn Như Thắng, Trường ĐH Thông tin Liên lạc (Đồng Trưởng ban)

3. Lê Minh Hà, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (Đồng Trưởng ban)

4. Phùng Hồ Hải, Viện Toán học - VHLKH&CNVN (Phó Trưởng ban)

5. Phạm Thế Long, HV Kỹ thuật Quân sự (Phó Trưởng ban)

6. Kiều Phương Chi, Trường ĐH Vinh

7. Nguyễn Đình Công, Viện Toán học - VHLKH&CNVN

8. Đinh Thanh Đức, Trường ĐH Quy nhơn

9. Trịnh Thị Thúy Giang, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

10. Lê Xuân Hùng, Trường ĐH Thông tin Liên lạc

11. Nguyễn Thị Lê Hương, Hội Toán học Việt Nam

12. Vũ Hoàng Linh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

13. Tạ Lê Lợi, Trường ĐH Đà Lạt

14. Lê Thị Thanh Nhàn, Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

15. Phạm Hoàng Quân, Trường ĐH Sài gòn

16. Lê Quang Thủy, Trường ĐH Bách khoa HN

17. Lê Văn Thuyết, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế

18. Trịnh Tuân, Trường ĐH Điện lực

Ban Chương trình

1. Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học - VHLKH&CNVN (Trưởng ban)

2. Phạm Kỳ Anh, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN  

3. Hồ Tú Bảo, Viện J. Von Neumann - ĐHQGTpHCM

4. Ngô Bảo Châu, ĐH Chicago & Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán

5. Đinh Dũng, Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN

6. Phan Thị Hà Dương, Viện Toán học - VHLKH&CNVN

7. Đinh Nho Hào, Viện Toán học - VHLKH&CNVN

8. Nguyễn Hữu Việt Hưng, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN

9. Nguyễn Thiệu Huy, ĐH Bách khoa HN

10. Phan Quốc Khánh, ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM

11. Hà Huy Khoái, ĐH Thăng Long

12. Ngô Hoàng Long, ĐH Sư phạm HN

13. Nguyễn Văn Quảng, ĐH Vinh

14. Nguyễn Duy Thái Sơn, ĐHSP - Đại học Đà Nẵng

15. Đỗ Đức Thái, ĐH Sư phạm HN

16. Đặng Hùng Thắng, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN

17. Đặng Đức Trọng, ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQGTpHCM

18. Ngô Việt Trung, Viện Toán học - VHLKH&CNVN

19. Nguyễn Đông Yên, Viện Toán học - VHLKH&CNVN

Ban tổ chức địa phương

1. Nguyễn Như Thắng, Trường Đại học Thông tin liên lạc (Trưởng ban)

2. Lê Xuân Hùng, Trường Đại học Thông tin Liên lạc

II. Đăng ký tham dự

Đăng ký tham dự tại: http://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018?userkey=dang-ky-tham-du

III. Các mốc thời gian quan trọng:

1. Thời hạn đăng ký tham dự: Trước 30/06/2018

2. Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ tài trợ: Trước 30/6/2018

3. Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo: Trước 30/06/2018

4. Thời hạn thông báo chấp nhận báo cáo: Trước 15/07/2018

5. Thời hạn thông báo kết quả tài trợ: Trước 15/07/2018

6. Thời hạn gửi Giấy mời tham dự: Trước 20/7/2018

IV. Hội nghị phí 

Khoản kinh phí đóng góp từ Hội nghị phí được dùng để chi trả một phần cho tổ chức, nước uống.

1. Mức đóng: 

+ Sinh viên đại học: 200.000 đồng;

+ Cán bộ và các đối tượng khác: 500.000 đồng

2. Hình thức đóng:

2.1. Nộp qua tài khoản ngân hàng

Thông tin tài khoản: 

Tên Tài khoản: Hội Toán học Việt Nam

Số TK: 0021000361010

Tại: Vietcombank, chi nhánh Hà Thành 

Nội dung chuyển khoản: VMC2018 +Mã số đại biểu + Họ và tên + Tên cơ quan (Tỉnh/ TP) + Số điện thoại ​

Lưu ý: - Vui lòng giữ lại chứng từ nộp Hội nghị phí để Ban tổ chức đối chiếu nếu cần.

            - Mã số đại biểu sẽ được cấp trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng ký. Xem mã đại biểu tại đây. Trong trường hợp không tìm thấy mã số đại biểu, vui lòng liên hệ BTC qua email: dhthtq2018@viasm.edu.vn

2.2. Nộp tiền mặt:

Hội nghị phí có thể nộp trực tiếp tại địa chỉ (gặp Ms. Hải):

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu,

Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

V. Tài trợ

Ban Tổ chức Đại hội sẽ tìm nguồn kinh phí để hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn ở cho một số nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán, ưu tiên các nhà toán học trẻ có công trình được báo cáo tại Đại hội.

Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ tài trợ: Trước 30/6/2018.

Thời hạn thông báo kết quả tài trợ: Trước 15/07/2018.

Hướng dẫn đăng ký tài trợ:

1. Hoàn thiện form đăng ký tại: http://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018?userkey=dang-ky-tham-du

2. Nộp hồ sơ về email dhthtq2018@viasm.edu.vn. Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin đăng ký tài trợ; (link tại: http://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018?userkey=tai-tro)

+ CV;

+ Nếu đối tượng đăng ký là sinh viên, nộp thêm Bảng điểm và Thư giới thiệu.

VI. Tóm tắt báo cáo

Đại biểu gửi file LaTeX và file PDF của tóm tắt báo cáo về email:dhthtq2018@viasm.edu.vn.

Tóm tắt báo cáo (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) không quá 1 trang khổ giấy A4, cần được soạn thảo trên máy tính với font UNICODE (UTP-8), tốt nhất bằng LaTeX.

Mẫu tóm tắt báo cáo được qui định như sau (ba mục đầu căn giữa dòng):

• Tên báo cáo

• Họ tên tác giả

• Tên và địa chỉ cơ quan nơi làm việc

• Nội dung báo cáo

VII. Các ban Chương trình Tiểu ban

1. Đại số - Lý thuyết số - Hình học - Tôpô
- Nguyễn Hữu Việt Hưng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN – Đồng Trưởng TB)
- Ngô Việt Trung (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
- Bùi Xuân Hải (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
- Tạ Lê Lợi (Trường ĐH Đà Lạt)
- Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)

2. Giải tích
- Đinh Dũng (Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN – Đồng Trưởng TB)
- Đỗ Đức Thái (Trường ĐH Sư phạm HN – Đồng Trưởng TB)
- Phạm Hoàng Hiệp (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
- Vũ Ngọc Phát (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
- Đặng Đức Trọng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)

3. Phương trình vi phân và Hệ động lực
- Đinh Nho Hào (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
- Nguyễn Thiệu Huy (Trường ĐH Bách khoa HN – Đồng Trưởng TB)
- Cung Thế Anh (Trường ĐH Sư phạm HN)
- Phạm Hữu Anh Ngọc (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM)
- Nguyễn Huy Tuấn (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)

4. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học
- Hồ Tú Bảo (Viện J. Von Neumann - ĐHQGTpHCM – Đồng Trưởng TB)
- Phan Thị Hà Dương (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
- Nguyễn Xuân Hoài (Trường ĐH Hà Nội)
- Bùi Thu Lâm (HV Kỹ thuật Quân sự)
- Trần Đan Thư (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)

5. Tối ưu và Tính toán Khoa học
- Phan Quốc Khánh (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM – Đồng Trưởng TB)
- Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học - VHLKH&CNVN – Đồng Trưởng TB)
- Trương Xuân Đức Hà (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
- Đinh Thế Lục (TT Tin học và Tính toán - VHLKH&CNVN)
- Lê Dũng Mưu (Trường ĐH Thăng Long)
- Nguyễn Năng Tâm (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2).

6. Xác suất - Thống kê
- Ngô Hoàng Long (Trường ĐH Sư phạm HN – Đồng Trưởng TB)
- Nguyễn Văn Quảng (Trường ĐH Vinh – Đồng Trưởng TB)
- Trần Lộc Hùng (Trường ĐH Tài chính - Marketing)
- Nguyễn Xuân Long (ĐH Michigan, Mỹ)
- Trần Minh Ngọc (ĐH Sydney, Úc)
- Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
- Đặng Hùng Thắng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN).

7. Ứng dụng Toán học
- Phạm Kỳ Anh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN – Đồng Trưởng TB)
- Đặng Đức Trọng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM – Đồng Trưởng TB)
- Đặng Quang Á (TT Tin học và Tính Toán, VHLKH&CNVN)
- Vũ Hoàng Linh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
- Phạm Thế Long (HV Kỹ thuật Quân sự).

8. Giảng dạy và Lịch sử Toán học
- Hà Huy Khoái (Trường ĐH Thăng Long – Đồng Trưởng TB)
- Nguyễn Duy Thái Sơn (Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng – Đồng Trưởng TB)
- Lê Anh Vinh (Viện Khoa học Giáo dục)
- Trần Nam Dũng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
- Tạ Duy Phượng (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)

VIII. Báo cáo mời toàn thể

1. Nguyễn Hữu Dư, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

2. Phạm Hoàng Hiệp, Viện Toán học - VHLKH&CNVN

3. Nguyễn Hoài Minh, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Thụy Sĩ

4. Nguyễn Sum, Trường ĐH Quy Nhơn

5. Lê Tự Quốc Thắng, Georgia Institute of Technology, Mỹ

6. Lê Quý Thường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

7. Hà Huy Vui, Trường ĐH Thăng Long.

   IX. Báo cáo mời tiểu ban

1. Đại số - Lý thuyết số - Hình học - Tôpô
- Đỗ Việt Cường (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN)
- Nguyễn Hồng Đức (TT Toán học ứng dụng Basque, Tây Ban Nha)
- Lê Minh Hà (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán & Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
- Đặng Tuấn Hiệp (Trường ĐH Đà Lạt)
- Nguyễn Ngọc Hưng (ĐH Akron, Ohio, Mỹ)
- Phạm Hùng Quý (Trường ĐH FPT)
- Nguyễn Duy Tân (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)

2. Giải tích
- Nguyễn Thiệu Huy (Trường ĐH Bách khoa HN)
- Lương Đăng Kỳ (Trường ĐH Quy Nhơn)
- Phùng Văn Mạnh (Trường ĐH Sư phạm HN)
- Ninh Văn Thu (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN)
- Nguyễn Huy Tuấn (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)

3. Phương trình vi phân và Hệ động lực
- Ngô Quốc Anh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
- Nguyễn Văn Đức (Trường ĐH Vinh)
- Phan Quốc Hưng (Trường ĐH Duy Tân)
- Võ Hoàng Hưng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
- Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)

4. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học
- Phan Dương Hiệu (ĐH Limoges và ENS Paris, Pháp)
- Hà Minh Hoàng (Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN)
- Nguyễn Việt Hưng (ĐH Paris 6, Pháp)
- Bùi Thu Lâm (HV Kỹ thuật Quân sự) 
- Lê Chí Ngọc (Trường ĐH Bách khoa HN)
- Trần Đan Thư (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)

5. Tối ưu và Tính toán Khoa học
- Hans Georg Bock (ĐH Heidelberg, Đức)
- Nguyễn Huy Chiêu (Trường ĐH Vinh)
- Nguyễn Định (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM)
- Đinh Thế Lục (TT Tin học và Tính toán - VHLKH&CNVN)
- Phạm Tiến Sơn (Trường ĐH Đà Lạt)
- Nguyễn Minh Tùng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM).

6. Xác suất - Thống kê
- Nguyễn Thanh Diệu (Trường ĐH Vinh)
- Nguyễn Tiến Dũng (Trường ĐH FPT)
- Phạm Hải Hà (Trường ĐH Ngân hàng TpHCM)
- Phạm Việt Hùng (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
- Trần Minh Ngọc (ĐH Sydney, Úc)
- Nguyễn Thịnh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
- Phạm Huy Tùng (ĐH Melbourne, Úc)

7. Ứng dụng Toán học
- Hồ Tú Bảo (Viện Von Neumann, ĐHQGTpHCM)
- Hoàng Nam Dũng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
- Nguyễn Xuân Hùng (Trường ĐH Công nghệ TpHCM)
- Nguyễn Minh Quân (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TpHCM)
- Lê Hoàng Sơn (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
- Mai Đức Thành (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM)
- Đỗ Đức Thuận (Trường ĐH Bách khoa HN)

8. Giảng dạy và Lịch sử Toán học

- Đỗ Tiến Đạt (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam)
- Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học - VHLKH&CNVN) và Hà Huy Khoái (Trường ĐH Thăng Long) 
- Nguyễn Khắc Minh (Tạp chí Pi)
- Lê Anh Vinh (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) 
- Alexei Volkov (ĐHQG Tsing Hua, Đài Loan)
Trong khuôn khổ chương trình Tiểu ban Giảng dạy và Lịch sử Toán học sẽ tổ chức Tọa đàm Một ngày bàn tròn về Chương trình Toán phổ thông mới do GS. TSKH. Đỗ Đức Thái chủ trì.

X. Danh sách và mã số đại biểu

Mã số đại biểu sẽ được cấp trong vòng 5 ngày kể từ ngày đăng ký. Trong trường hợp không tìm thấy mã số đại biểu, vui lòng liên hệ BTC qua email: dhthtq2018@viasm.edu.vn

XI. Chương trình

Thông tin sẽ được cập nhật sau.

XII. Thông tin liên hệ

Nếu có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với BTC qua email:dhthtq2018@viasm.edu.vn

XIII. Thông tin khách sạn và các thông tin khác

Thông tin sẽ được cập nhật sau.

Thông tin chi tiết về đại hội, vui lòng xem tại: http://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018