THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 20 Số 3 (2016)

Đăng bởi   Lượt xem:  11392 

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin toán học thế giới

 

Dành cho các bạn trẻ

Nguyễn Duy Thái Sơn, Định lý Markov và đáp án đề thi Đại số kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên-Học sinh 2016