THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 20 Số 4 (2016)

Đăng bởi   Lượt xem:  9642 

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin toán học thế giới

 

Thông tin hội nghị

 

Vietnam-Korea Workshop on Selected Topics in Mathematics

 

Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15

 

Dành cho các bạn trẻ

M. Gorelov, Phương pháp nhân tử Lagrange (Hoàng Ngự Huấn dịch)