THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 21 Số 1 (2017)

Đăng bởi   Lượt xem:  23278 

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Thông tin luận án

Tin toán học thế giới

Thông báo
Giải thưởng Khoa học Viện Toán học 2017
Dành cho các bạn trẻ
M. Gorelov: Phương pháp nhân tử Lagrange (tiếp theo và hết) (Hoàng Ngự Huấn dịch)