THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 21 Số 4 (2017)

Đăng bởi   Lượt xem:  11619 

Tin tức hội viên và hoạt động toán học

Tin toán học thế giới
Thông tin hội nghị

 

Dành cho các bạn trẻ

Vilmos Totik: Câu chuyện hai tích phân - phần 2 (Đoàn Trung Cường dịch)